اخبار برگزیده

پیوستن به نهضت داوطلبانه پرداخت عوارض(سطح شهر...و خودرو)

هشهریان عزیز.مجنی... و هموطنان مجنی غیر مقیم...در اقصی نقاط کشور.....شهر خوب یافتنی نیست... بلکه ساختنی است........و توسعه و آبادانی هر شهر امکانپذیر نیست.جز با حمایت همه جانبه ی شهروندان آن شهر....پس بیاییم با پرداخت به موقع عوارض.... مخصوصا عوارض خودرو....که با استفاده از اینترنت....و خدمات نوین بانکها در سطح کشور قابل پرداخت است...شهرداری شهرمان را در این امر خطیر یاری کنیم...


پیوستن به نهضت داوطلبانه پرداخت عوارض(سطح شهر...و خودرو)

پیوستن به نهضت داوطلبانه پرداخت عوارض(سطح شهر...و خودرو)

پیوستن به نهضت داوطلبانه پرداخت عوارض(سطح شهر...و خودرو)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها